Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Kisah Nabi Idris - Diangkat ke Langit


Kisah Nabi Idris - Diangkat ke Langit

Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Menurut riwayat Nabi ldris bermukim di Mesir berdakwah untuk Agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah, serta memberi petunjuk kepada para pengikutnya agar senantiasa menetapi kebenaran, menyelamatkan diri dari siksaan akhirat, kehancuran serta kebinasaan di dunia.

Konon, ia diangkat menjadi Rasul ketika berumur 82 tahun. Di antara beberapa nasihatnya ialah :
  • Kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan.
  • Orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat Allah dengan amalan-amalan shalehnya.
  • Jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta supaya kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa.
  • Janganlah mengiri orang yang mujur nasibnya karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya.
  • Barangsiapa melewati kesederhanaan (berlebih-lebihan atau berfoya-foya), tidak ada sesuatu pun akan memuaskannya.
  • Kehidupan orang itu hendaknya mengandung hikmah.
Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama mengajarkan tentang menjahil menata pakaian, ilmu falak dan tulis menulis dengan pena.

Menurut tafsir Ibnu Hatim, Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dan dibawa oleh malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam suatu ayat :
"Dan ceritakanlah (Hai Muhammad kepada mereka) tentang Kisah Idris di dalam AI-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan, Kami telah mengangkatnya ke derajat yang tinggi." (Al-Qur'an Surat Maryam Ayat 56-57)
Konon saking demikian cerdiknya Nabi Idris ini, sehingga ia pernah melihat neraka dan surga. la ingin menetap di surga, namun karena hanya dihuni setelah hari kiamat, maka ia tidak diperkenankan tinggal di sana. Maka, ia hendak dikembalikan ke dunia, namun Nabi Idris tidak mau kembali ke dunia karena ada alasan nyawanya telah dicabut, maka ia memilih tinggal di langit.